ผู้นำเสนอบทความวิจัยแบบ ORAL
ค่าลงทะเบียน
ชำระภายใน 5 ก.พ. 64
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 1,200 บาท
นิสิต/นักศึกษาภายนอก 500 บาท
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพร่วม ฟรี

ผู้นำเสนอบทความวิจัยแบบ Poster
ค่าลงทะเบียน
ชำระภายใน 5 ก.พ. 64
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 1,200 บาท
นิสิต/นักศึกษาภายนอก 500 บาท
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพร่วม  

ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ
ค่าลงทะเบียน
ชำระภายใน 5 ก.พ. 64
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ฟรี
นิสิต/นักศึกษาภายนอก ฟรี
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพร่วม ฟรี


     * การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
     * ผู้ชำระค่าลงทะเบียน จะได้รับ กระเป๋า เอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
     * ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 ก.พ. 64 เท่านั้น

ช่องทางการชำระเงิน


ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หมายเลขบัญชี : 901-6-05971-7
ชื่อธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : สงขลา


การส่งหลักฐานการชำระเงิน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งกลับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยส่งมาทาง อีเมล์ : culture@skru.ac.th
* รบกวนส่งแบบฟอร์มการชำระเงิน วันเดียวกันกับที่ท่านโอนเงิน